Wywietl wiksz map
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"Włodzimierz" S.A.

siedziba:
32-540 Trzebinia, ul. Gen. Sikorskiego 71
tel./fax (032) 785 90 70

42-470 Siewierz, ul.Bacholińska 11

e-mail: [email protected]

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Nr KRS 0000119315
Kapitał zakładowy- 10 116 000,00 zł
Kapitał wpłacony- 10 116 000,00 zł

NIP 628-19-08-302
REGON 276120517
Bank: Nordea Bank Polska S.A. o/Kraków
Nr konta: 33 1440 1127 0000 0000 0170 0464

entropia