Dla Akcjonariuszy

Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 30-08-2019 r. począwszy od 01-01-2020r. na stronie internetowej PUH Włodzimierz S.A. udostępnione zostaną ogłoszenia spółki dotychczas publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji na okaziciela i ustawowej konieczności prowadzenia rejestru akcjonariuszy PUH Włodzimierz S.A. w formie elektronicznej przez wybrany podmiot do tego uprawniony, na stronie internetowej publikowane będą związane z tym ogłoszenia/informacje przeznaczone dla akcjonariuszy i nakładające na nich określone obowiązki.

Dalsze komunikaty w tej sprawie będą publikowane na bieżąco.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Uchwała WZA z dnia 12.05.2020r. o wyborze podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy