Dla Akcjonariuszy

Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 30-08-2019 r. począwszy od 01-01-2020r. na stronie internetowej PUH Włodzimierz S.A. udostępnione zostaną ogłoszenia spółki dotychczas publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji na okaziciela i ustawowej konieczności prowadzenia rejestru akcjonariuszy PUH Włodzimierz S.A. w formie elektronicznej przez wybrany podmiot do tego uprawniony, na stronie internetowej publikowane będą związane z tym ogłoszenia/informacje przeznaczone dla akcjonariuszy i nakładające na nich określone obowiązki.

Dalsze komunikaty w tej sprawie będą publikowane na bieżąco.


Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy


Uchwała WZA z dnia 12.05.2020r. o wyborze podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy


Rejestr Akcjonariuszy – informacja


Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy


Drugie wezwanie Akcjonariuszy


Trzecie wezwanie Akcjonariuszy


Czwarte wezwanie Akcjonariuszy


Piąte wezwanie Akcjonariuszy


Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Włodzimierz S.A.


Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy TRIGON Dom Maklerski


Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A.


Tabela opłat i prowizji


Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy


Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 26.04.2022


Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 11.04.2023


Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 21.06.2023


Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 20.05.2024